Ohmweg Spijkenisse

EZW Energie en Infra  is na de sloop van het bestaande pand, gestart met het bouwrijp maken van het perceel.

  • 1250 m2 puinbaan tbv heiwerkzaamheden.
  • 170 meter funderingssleuf gegraven.
  • Aanvullen funderingssleuven en profileren puinbaan tbv storten van de betonvloer.
  • Na de bouw aanleggen van HWA-riool.
  • Nieuwe bestrating aangebracht op het terrein en een vervaardigen van een nieuwe inrit

Wij danken onzen opdrachtgever voor het vertrouwen welke zij in ons gesteld hebben.